Snel van uw ongedierte af? Bel direct: 06 16 15 4042

Wespen

Wespen bestrijding veilig en snel voor slechts €50*

Wanneer u een wespennest ontdekt, in of om uw huis of bedrijf, is het advies om een professionele ongediertebestrijder in te schakelen om het wespennest onschadelijk te laten maken. AOB beschikt over de juiste middelen en expertise om een wespennest te bestrijden. Wij maken een wespennest onschadelijk en als het kan verwijderen we het nest. Dit gebeurt veilig en snel..

Maak nooit een wespeningang dicht. De wespen zoeken dan een andere weg en in het ergste geval kan dat ook binnenshuis zijn. 

Er zijn ongeveer 50.000 verschillende soorten wespen. De meest bekende soorten zijn: de hoornaar, graafwesp, houtwesp en natuurlijk de limonadewesp. In Nederland komen veel wespen voor en in 2017 is de Aziatische hoornaar hier voor het eerst gezien. Deze monsterwesp is ongeveer twee keer zo groot als een normale wesp, hij kan vervelend steken en is gek op honingbijen. 

We verwachten deze zomer veel wespen en wespennesten aan te treffen. De oorzaak daarvan zijn de zachte winters van de afgelopen jaren. In het najaar, sterft de nestbevolking. Jonge koninginnen vliegen uit en overwinteren op beschutte plaatsen. In het voorjaar bouwen zij ieder afzonderlijk hun nest. Door de zachte winters overleven meer koninginnen en maken hun nieuwe nest op vlieringen, zolders, achter spouwmuren en  onder dakpannen Ook in holle bomen of oude muizengaten kunnen ze hun nest bouwen. Nesten worden elk jaar opnieuw gebouwd en worden slechts één jaar bewoond.

Wespen bestrijden Amersfoortse Ongediertebestrijding

Overlast door wespen

Wespenoverlast op plaatsen waar zoetigheden genuttigd worden is van een hele andere orde. Verjagen heeft weinig zin. De enige manier om overlast te verminderen is door het plaatsen van wespenvangers met een speciale wespenvloeistof (deze kunt u bij ons in de online winkel bestellen). Deze worden op plaatsen neergezet waar geen overlast is te verwachten bijvoorbeeld op het dak van een schuur of ze worden gehangen in een boom. U zult hiermee niet alle wespen kwijtraken, maar de overlast zal verminderen. Als wespen zich bedreigd voelen kunnen ze steken, wat pijn kan veroorzaken. Wespen hebben een angel zonder weerhaakjes. Hierdoor kan één enkele wesp wel 10 keer steken. Bijen, omdat die wel een angel met weerhaak hebben, maar één keer. Tijdens de steek spuit een wesp een beetje gif in bij zijn slachtoffer. Dit gif lokt andere wespen omdat het lokstoffen bevat. Wespen steken vooral in het najaar als er minder stuifmeel of nectar voor ze te vinden is.


Risico’s en gezondheid

Een wespensteek veroorzaakt bij de mens direct een rode, jeukende zwelling op de plaats van de steek. Wanneer een wesp in de neus, mond, tong of hals steekt, dan kan de reactie heftig zijn en kan een zwelling problemen veroorzaken tijdens ademhalen. Sommige mensen zijn echter in meer of mindere mate allergisch voor wespensteken. De huid kan dan flink opzwellen en er kunnen reacties op andere plaatsen van het lichaam ontstaan, zoals het opzwellen van de oogleden en de lippen. Bij een ernstige allergie kan er een levensbedreigende situatie ontstaan.


Wanneer een van de volgende situaties op u of op een ander van toepassing is, is het belangrijk dat u contact opneemt met uw huisarts of dienstdoende arts. 
U bent gestoken in de mond, tong, neus, keel, of hals, na de steek ontstaan zwellingen op plaatsen waar u niet gestoken bent en u  krijgt last van jeuk op andere plaatsen op het lichaam. U krijgt een rode huiduitslag. U krijgt koorts of er zijn andere verschijnselen waarover u zich zorgen maakt.


Bestrijden van wespennesten

Een wespennest verwijderen kan op 2 verschillende manieren:

  • Een wespennest kan bespoten worden. Dit dient bij voorkeur in de avondschemering te gebeuren. 
    Alle wespen bevinden zich dan in het nest.
  • De andere methode is het bespuiten van nestingangen met poeder. Voordeel van deze toepassing is dat het overdag kan plaatsvinden. Met deze methode raken de in- en uitvliegende wespen het poeder en wanneer zij het nest betreden, zullen zij met dit poeder het nest uitroeien.

De Amersfoortse Ongediertebestrijding werkt volgens de geldende Nederlandse en Europese regelgeving en is zowel EVM als VCA-VOL gecertificeerd. AOB werkt altijd met respect voor natuur en omgeving. De vakkennis en de klantvriendelijkheid worden door bestaande klanten geroemd.


Kosten van wespenbestrijding

Wij bestrijden of verwijderen een wespennest veelal binnen 24 uur voor € 50,-*

Mensen denken vaak dat het bestrijden van een wespennest veel kosten met zich mee brengt. Dit valt mee en door de bestrijder wordt het op een veilige manier opgelost. Let ook eens op de kosten, omstandigheden en moeite die het kost om zelf het nest te bestrijden. Onderschat nooit een bestrijding van een wespennest. Neem contact met ons op dan bestrijden we spoedig het wespennest.


Enkele soorten wespen

De graafwesp

Graafwespen zijn op zichzelf (solitair) levende wespen met een relatief brede kop. Graafwespen zijn net als veel andere wespen geel-zwart van kleur. Het lijfje van de graafwesp bestaat uit gele en zwarte ringen, waarbij de zwarte vaak overheersen. Omdat graafwespen en limonade wespen op elkaar lijken, worden ze vaak door elkaar gehaald. Graafwespen leven echter op zichzelf, in tegenstelling tot limonade wespen. De meeste soorten nestelen in de grond in zelf gegraven holletjes. Ze komen echter wel in grote groepen bij elkaar om te nestelen. De graafwesp maakt zijn nesten in zandgrond of in holle stengel. Enkele soorten nestelen in geknakte braamstengels. De graafwesp vult het nest met dode insecten. De eieren worden erbij gelegd en de wespenlarven moeten leven van het opgeslagen voedsel totdat ze verpoppen.

De hoornaar Vespa crabro

Hoornaars zijn geel-zwart met bruin. De koningin van deze grootste inheemse wespensoort kan 3,5 cm lang worden, de werksters worden slechts 2-2,5 cm lang. Hun lichaam bestaat uit twee segmenten die duidelijk te onderscheiden zijn. Het gedeelte tussen het eerste en twee segment is sterk ingesnoerd en daardoor heel smal. Hier komt ook het begrip ‘wespentaille’ vandaan. Het achterste gedeelte van de kop en het eerste segment zijn roodbruin tot donkerbruin van kleur, terwijl het tweede segment (het achterlijfje) de opvallende zwart-gele tekening heeft die kenmerkend is voor wespen. Een hoornaar heeft twee grote, langwerpige facetogen en bovenop zijn kop nog drie bij-ogen.

Zodra de eerste nachtvorst invalt, sterven de hoornaars in het nest. Alleen de jonge koninginnen overleven. Hoornaars bouwen hun nesten het liefst in holle bomen, evenals in vogelnestkastjes, op zolder en in houten schuren. Bovengronds en op niet-vochtige plaatsen. Deze wespensoort is zowel overdag als ‘s nachts actief. Naarmate de temperatuur toeneemt, worden de wespen actiever. Ze leven vooral van de jacht en jagen op insecten. Vooral op vliegen, soms ook op honingbijen, rupsen en spinnen. Deze dieren worden doodgestoken en leeggezogen.  Hoornaars likken ook graag boomsappen op en eten van zoete vruchten. Hoornaars vliegen van april tot in november rond.

De limonadewesp

Limonadewespen zijn te onderscheiden in de gewone wesp en de Duitse wesp. Ze vallen op door de gele en zwarte dwarsstrepen op hun achterlijf. De werksters van de limonadewesp zijn 1 tot 1,5 cm lang, de koningin is iets groter en forser. De limonadewesp is de bekendste wesp. Limonadewespen hebben, evenals de hoornaar, een wespentaille, hoewel deze niet zo sterk opvalt als bij de hoornaar. Ze leven in groepen in een wespennest. In dit nest zijn de werksters, de onvruchtbare vrouwtjes, actief. Alleen de koningin legt eitjes. Limonade wespen leven van eiwithoudend en suikerhoudend voedsel en komen daarom in de warme periodes vaak af op zoet ruikende producten. Vandaar ook hun naam ‘limonadewesp’. Dit zijn dan ook de wespen die het meeste bestreden worden.

De houtwesp

Houtwespen behoren wel tot de wespenfamilie maar zien er anders uit. Hoewel hun lichaam ook gele en zwarte strepen bevat, zijn ze anders gebouwd waardoor ze duidelijk verschillen van andere wespensoorten. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de gewone houtwesp en de grote houtwesp. De eerste soort wordt tussen de 12 en 32 mm lang en de kop is zwartblauw. De tweede soort wordt tussen de 18 en 38 mm. De kop van de larf is naar beneden gericht, geheel witachtig van kleur. Bij vrouwtjes van de grote houtwesp is de buik geel met een zwarte brede band. Het vrouwtje van de gewone houtwesp heeft op de buik een rood/gele band, lichaam zwart/blauw en de poten zijn gedeeltelijk rood/geel.

Houtwespen leven in boomrijke gebieden en leggen eitjes in het hout van dennen of sparren, of in bomen en liggende stammen die in slechte staat zijn. De boomstammen hebben bij voorkeur een gang van 33 tot 40 mm in de lengte, gevuld met boormeel. Hier vindt ook de verpopping plaats. Wanneer ze tenslotte volledig ontpopt zijn, vliegen ze uit de boomstammen (de uitvliegopening is rond de 6 tot 10mm). Hun werkwijze is daardoor in zekere zin vergelijkbaar met die van de houtworm (de larven eten van het hout). De vliegperiode is van juni tot september.


Voor een wespennest, bel direct met:

06-16 15 4042