Snel van uw ongedierte af? Bel direct: 06 16 15 4042

Vliegen

Klustervlieg of een andere vliegenplaag? wij helpen u graag!

Wanneer u last heeft van een klustervlieg of een andere vliegenplaag in uw huis of bedrijf is het aan te raden om een professionele ongediertebestrijder in te schakelen. AOB Ongediertebestrijding beschikt over de juiste bestrijdingsmiddelen en de juiste expertise om een vliegenplaag te bestrijden. Wij kunnen u helpen een vliegenplaag onschadelijk te maken en doen dat snel en veilig.

Een vliegenplaag ontstaat vaak bij warm weer. Maar ook als het kouder word is overlast door vliegen niet uitgesloten. Bepaalde vliegen trekken naar binnen naarmate het kouder word.
Een vlieg kan 600 tot 2000 eitjes leggen in series van 100-150 stuks. De hele ontwikkeling van de vlieg, van ei tot volwassen vlieg kan binnen 1 tot 3 weken rond zijn. Het is dan logisch dat dit bij warm weer tot een ware vliegenplaag kan leiden.

Binnenshuis kunt u de volgende vliegensoorten tegenkomen:
Naast de klustervlieg, hebben ook de grasvlieg en herfstvlieg de gewoonte om massaal in gebouwen te overwinteren. Deze drie vliegensoorten vertonen bepaalde overeenkomsten met de ‘gewone’ kamervlieg, maar verschillen in uiterlijk en lengte.


De klustervlieg dankt zijn naam aan het feit dat hij samen met een groot aantal soortgenoten zoals de gras- en herfstvlieg, in het najaar een gebouw of woning opzoekt. Deze vliegen zijn, als ze alleen zijn, relatief onschadelijk. Echter wanneer het om honderden of duizenden exemplaren tegelijkertijd gaat, is er sprake van ernstig overlast. Dan wordt het tijd om professionele hulp in te schakelen.

De klustervlieg (8 mm) lijkt op een vergrote kamervlieg alleen wel met goudkleurige haren op de borst. De herfstvlieg (6 tot 7 mm) en de grasvlieg (3 mm) zijn kleiner. De vliegen verschillen in leefwijze, maar ontwikkelen zich wel allemaal buiten. De aantallen worden bepaald door het klimaat, hoe warmer en droger de zomer, hoe groter de aantallen.

Vliegen bestrijden Amersfoortse Ongediertebestrijding

Overlast door vliegen

Op beschutte plaatsen, zoals bijvoorbeeld keukens, opslagplaatsen, zolders, kruipruimten en stallen, kunnen vliegen zich ongestoord ontwikkelen. Gevolg hiervan is dat het vliegenaantal toeneemt en zodra de omstandigheden gunstig zijn, zij gezamenlijk in staat zijn vele eieren af te zetten. Hierbij hebben zij veelal een voorkeur voor plaatsen waar natuurlijke afvalproducten voorkomen, zoals mesthopen, vuilnisemmers, maar ook in de aarde van planten. De vleesvlieg is daarom veel te vinden in rottende stoffen, zoals kadavers van dode muizen.

Tijdens de zomer en begin van de herfst veroorzaken klustervliegen bijna geen overlast. Zodra het buiten kouder wordt, zoeken ze echter beschutting in hoeken en gaten van huizen en andere gebouwen. Naarmate de temperatuur verder daalt, zoeken ze meer beschutting en vormen ze vaak een plaag van duizenden vliegen. Om onduidelijke redenen is het zo dat deze vliegen elke keer in dezelfde huizen of gebouwen voorkomen. 

Vliegen zijn onschuldig, zeker wanneer ze in minder grote aantallen voorkomen. Wanneer ze in grote aantallen in huizen of bedrijven binnen komen, is werkelijk overlast. Op warme dagen in de winter, voorjaar of als juist als de verwarming aan gaat komen ze soms met honderdtallen tegelijk tevoorschijn, en gaan op het licht af. Ze zitten dan voornamelijk bij ramen. De overlast kan op deze manier lang duren. Wanneer er niet tijdig en vakkundig wordt ingegrepen met wering of bestrijding kan een ware plaag ontstaan.


Risico’s en gezondheid

De kamervlieg draagt bacteriën bij zich. Hierdoor kan de vlieg allerlei ziektes overbrengen en brengt ze de volksgezondheid in gevaar. Zeker wanneer de vliegen in aanraking komen met voedingsmiddelen, tijdens een maaltijd, bestaat de kans dat met de genuttigde maaltijd ook de achtergebleven bacteriën van de vlieg worden gegeten. Het is dan ook van groot belang dat voedingsmiddelen goed afgesloten bewaard worden en kort voor de maaltijd worden gepakt. Het verwijderen van etensresten is van belang omdat de vliegen zich hiermee kunnen voeden, en dus in leven blijven om zich voort te planten.


Bestrijden van vliegen

Last van ware vliegenplaag en loopt het werkelijk de spuigaten uit? Dan is het tijd om contact te maken met een bedrijf die ongedierte op de juiste manier bestrijd. Sommige middelen zijn effectief, maar mogen alleen worden gebruikt door bedrijven die in het bezit zijn van een bewijs van deskundigheid. Voor een goede bestrijding zullen alle ruimten waarin vliegen zich verschuilen worden behandeld. Soms moeten gaten worden geboord in buitenmuren of dakbeschot om de vliegen te bereiken.


Weren van vliegen

Bij weringsmaatregelen kan gedacht worden aan het plaatsen van horren voor geopende ramen en deuren. Dit is echter geen 100% garantie dat er geen vliegen binnenkomen. Openingen in buitenmuren, worden bij voorkeur zelfs gelijk gedicht met vliegengaas. Op deze manier blijft de ventilatie goed, maar kan er geen vliegend ongedierte het bedrijf of woning binnenkomen. Helaas geeft dit geen volledige garantie. Vliegen kunnen namelijk ook via het dakbeschot binnenkomen. Bovendien verdient het aanbeveling om begroeiing van klimplanten tegen muren te verwijderen. Grasvliegen tonen hiervoor namelijk een voorliefde.


Kosten


Als u last heeft van vliegen dan helpen we u graag. Dit kan door middel van een inspectie of door telefonisch advies. Bij een inspectie worden wél kosten in rekening gebracht. Wanneer wij de opdracht om te bestrijden krijgen worden deze kosten op de rekening in mindering gebracht. Soms gaan we na overleg met u gelijk tot het bestrijden van de vlieg over.

De kosten en bestrijdingsplan worden altijd vooraf met u besproken en zijn afhankelijk van de ernst van de situatie, maar ook voor welke bestrijding er gekozen wordt. In bepaalde gevallen zijn de kosten voor rekening van de huiseigenaar. Voor particulieren, bedrijven en instellingen worden vrijblijvende offertes opgesteld. Bij sommige bestrijdingen zult u een paar uur niet in uw woning of bedrijf mogen zijn.


Vragen of prijsopgave aanvragen

Bent u op zoek naar een deskundige en discrete ongediertebestrijder in Midden-Nederland? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u snel bij ongedierteoverlast of een ander ongedierte probleem.
Bel: 06 - 16 15 4042 (7 dagen per week, tussen 8:00 en 22:00 uur) of vul onderstaand formulier in voor een prijsopgave of het maken van een afspraak.

Velden met een * zijn verplicht