Snel van uw ongedierte af? Bel direct: 06 16 15 4042

Ratten

Zowel voor aanbrengen van wering als bestrijding binnenshuis

Het deskundig laten bestrijden van ratten is vaak de beste optie bij overlast door ratten. Wij gaan samen met u opzoek naar de oorzaak en bestrijden deze overlast op structurele wijze. Wij bespreken maatregelen en geven advies om een rattenplaat in de toekomst te voorkomen.

De bruine rat

De bruine rat is vooral te herkennen aan zijn korte spitse staart en kleine oren . Daarnaast is hun vacht vaak grijsbruin tot rossig. De bruine rat houdt zich het liefst op in stallen, riolen, kelders en (vuil)stortplaatsen waar hij zijn eten kan vinden. Ze graven holen in de walkant en andere vochtige plaatsen, want een vochtige omgeving is de plaats waar de bruine rat zich het prettigst voelt. In principe eet deze rat alles wat hij te pakken kan krijgen en is voornamelijk 's nachts actief. Met een lengte van 20 tot 30 centimeter bij volwassenheid is dit een flinke jongen! De vrouwtjes, kunnen gedurende hun 12 tot 18 maanden durende leven maximaal 15 nesten en 7 tot 10 jongen ter wereld brengen!

De zwarte rat

De zwarte rat heeft een spitse snuit en een lange staart, daarnaast zijn zijn grote oren en zijn zilver-grijze, zilverachtige vacht belangrijke kenmerken. Deze rat is een prima klimmer en nestelt zich dan ook het liefst onder uw dak. 's Nachts is dit beestje het meest actief en is niet heel kieskeurig met z'n eten. Je vindt de zwarte rat het meeste in de havensteden, maar ook in de drogere delen van ons land komt hij relatief veel voor. Dan vindt je ze vaak op droge plaatsen, hoog in de gebouwen.

Eenmaal volwassen wordt deze rat tussen de 15 en 25 cm lang en kunnen de vrouwtjes in de eerste twee jaar van hun leven 6 nesten van 6 -10 jongen ter wereld brengen!

Ratten bestrijden Amersfoortse Ongediertebestrijding

Overlast door ratten

Ratten zijn vooral 's nachts actief en daarom ook vrij schuwe dieren. Soms zie je overdag, maar dat zal niet vaak voorkomen. Bruine ratten komen vooral voor waar er mensen wonen. Je vindt ze meestal in: rioleringen, schuren, woningen, kruipruimtes, velden, waterlopen en op vuilstortplaatsen.

De bruine rat is een hele goede zwemmer en kan daarbij ook uitstekend graven. Hij maakt diepe holen in de waterkant waar hij vervolgens zijn nesten in bouwt. De nesten bevinden zich over het algemeen dicht bij zijn voedingsbron. Deze ratten kunnen niet heel goed zien en verplaatsen zich daarom veelal over dezelfde route. In stallen en kelders kan je daarom ook goed zien waar deze ratten hebben gelopen, ze laten namelijk een smeerspoor achter van lichaamsvet en urine.

Overlast door Ratten bestrijden Amersfoortse Ongediertebestrijding

Risico’s en gezondheid

Ratten staan bekend en berucht als dragers van ziektes. Via urine en ontlasting verspreiden ze ziektekemen waardoor huidziekten of zelfs voedselvergiftiging kan ontstaan. Ratten zijn ook dragers van ziektekiemen zoals leptospirose of het hantavirus, hiervan bestaat de kans dat deze ziekten op mens, vee of huisdier worden overgedragen. Leptospirose is een bacterie die leeft in de nieren van de rat, maar de rat zelf niet ziek maakt. Het hantavirus kunt u al oplopen na contact met de rat of zijn uitwerpselen. Gelukkig komt in Nederland alleen een milde vorm van het virus voor.


Gemiddeld krijgen jaarlijks dertig mensen last van een infectie met leptospirose, maar vorig jaar waren dat er 97. Het aantal hantavirusinfecties steeg van gemiddeld dertien naar 36 gevallen, maakten het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bekend. Muizen en ratten dragen ziektes over via hun urine en poep, maar ook een beet van één van de twee diersoorten kan ziektes overbrengen.

Het is volgens beide organisaties nog niet helemaal duidelijk wat de oorzaak is van de stijging is, maar de zachte winter en warme zomer hebben waarschijnlijk een rol gespeeld. De situatie is niet zorgelijk, het aantal patiënten is beperkt, aldus RIVM en NVWA.

Besmet water

Ratten kunnen dragers zijn van de bacterie die leptospirose veroorzaakt die kan leiden tot de ziekte van Weil en infecties met hantavirussen. Als besmette ratten bijvoorbeeld in water urineren waarin ook recreanten zwemmen kunnen ze besmet raken. Ze kunnen daardoor griepachtige verschijnselen krijgen of ernstige nier- en leverproblemen. Ook honden lopen een groot risico op besmetting. Muizenpoep kan onder andere Salmonellavergiftiging veroorzaken.

Het type hantavirus waardoor mensen ziek worden is het zogeheten Puumulavirus. Het wordt overgedragen door de rosse woelmuis die in 2014 in aantal toenam. Een infectie met het Puumulavirus kan koorts en nierfalen veroorzaken.

Bron: Algemeen dagblad


Weren van ratten

Om het nestelen van ratten tegen te gaan kunt u alvast de volgende maatregelen nemen:

  • Maak openingen, spleten en gaten van gebouwen en huizen dicht. Zorg voor een goed onderhouden riool en met de juiste afsluiting.
  • Bewaar afval in bakken die goed afgesloten kunnen worden en laat vooral geen etensresten rondslingeren.
  • Breng tuin- en keukenafval naar de composthoop of stop dit in de GFT-bak. Bereid eten of vlees kan je beter niet op de composthoop leggen, dit trekt juist ratten aan.
  • Zorg voor een nette en opgeruimde omgeving in en rond uw huis, ook de schuur, tuin en plaatsen waar het afval staat. Laat afval materialen niet te lang liggen, dit zijn vaak perfecte bouwmaterialen voor een nest.
  • Al uw voedsel moet netjes weggeborgen zijn en in afgesloten dozen zitten.
  • Voer uw kippen of andere huisdieren voornamelijk 's morgens. Zorg daarbij dat 's avonds het meeste eten op is.
Weren van Ratten bestrijden Amersfoortse Ongediertebestrijding

Bestrijden van ratten


Bij overlast van ratten is bestrijding de beste oplossing, daarnaast kunnen de ratten eventueel gevangen worden. Echter is het weren en doorbreken van het patroon van de rat net zo belangrijk als de bestrijding. Het bestrijden van de bruine rat doen wij onder andere met de volgende middelen:

1. Bestrijdingsmiddelen (rodenticiden): Deze bestrijdingsmiddelen zijn op basis van anticoagulantia (antibloedstollingsmiddelen).
2. Klemmen.
3. Vangkooien.
4. Of een combinatie van bovenstaande.

Het gebruik van rodenticiden wordt door middel van ratten-lokdozen gedaan. Deze lokdozen plaatsen we in de buurt van holen, in schuren en vaak aan de binnenkant van de ingang. Om de 3 á 4 dagen moeten de dozen gecontroleerd worden, net zolang tot dat er geen opname meer is. Doordat ratten niet direct de symptomen vertonen blijven ze graag van de gifstoffen eten tot dat ze een dodelijke dosis binnen hebben. Maar let op! De bestrijdingsmiddelen kunnen giftig zijn voor mensen en andere dieren en moeten daarom altijd met grote voorzichtigheid gebruikt worden.

Mocht het resultaat van de lokdozen te lang duren gaan we over op andere producten met andere werkzame stoffen. Het buitenshuis gebruiken van rodenticiden is niet langer zomaar toegestaan, wij gebruiken en adviseren voor buiten dan ook vangkooien.

De bruine rat is vaak nogal angstig voor nieuwe voorwerpen (neofobie) en is daar heel voorzichtig mee. Het te gebruiken bestrijdingsmiddel moeten we dus zo aantrekkelijk mogelijk maken.

Met klemmen kan alleen buiten gewerkt worden in verband met huisdieren. De klemmen plaatsen we op de looppaden van de rat en moeten iedere dag gecontroleerd worden.

Bestrijden van Ratten bestrijden Amersfoortse Ongediertebestrijding

Kosten

Als u overlast heeft van ratten dan adviseren we u graag. Dit kan telefonisch (kosteloos) of tijdens een inspectie. Bij een inspectiebezoek kunnen wij gelijk met de bestrijding starten zodat u gelijk waar voor u geld krijgt. Eventuele vervolgafspraken gaan in overleg en ook eventuele aanpassingen worden in overleg uitgevoerd.

De kosten van de bestrijding zijn afhankelijk van de ernst van de situatie en de gekozen bestrijdingsmethode.

Die kosten worden altijd vooraf met u besproken. In bepaalde gevallen zijn de kosten voor rekening van de huiseigenaar. Voor particulieren, bedrijven en instellingen worden vrijblijvende offertes opgesteld.

Koop hier uw ratten klemmen!

Lukt het niet? Wij komen graag helpen.

Vragen of prijsopgave aanvragen

Bent u op zoek naar een deskundige en discrete ongediertebestrijder in Midden-Nederland? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u snel bij ongedierteoverlast of een ander ongedierte probleem.
Bel: 06 - 16 15 4042 (7 dagen per week, tussen 8:00 en 22:00 uur) of vul onderstaand formulier in voor een prijsopgave of het maken van een afspraak.

Velden met een * zijn verplicht